Cercar en aquest blog

S'està carregant...

MANIFEST DELS DELEGATS CURS 2016-2017 CEIP SON RULLAN

dilluns, 28 de novembre de 2016A TOTS ELS NINS I NINES DE L'ESCOLA!

ELS DELEGATS VOLEM AJUDAR-VOS, QUE L'ESCOLA SIGUI MILLOR I QUE NO HI HAGI BARALLES. QUE TOTS ENS RESPECTEM, SOLUCIONAR PROBLEMES, EL MILLOR PER TOTS I QUE TOTS SIGUEM AMICS. ENS AGRADA MOLT LA NOSTRA ESCOLA!

ELS DELEGATS

L'ESCOLA INFORMA: CIRCULAR INFORMATIVA ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR.

dimarts, 11 d’octubre de 2016Benvolgudes famílies, mares i pares,

Hem entregat avui al vostres fills i filles per al vostre coneixement i informació la següent circular  en relació a les eleccions a Consells Escolars.


CIRCULAR INFORMATIVA ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS

Srs./Sres. Pares i Mares,

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, es convoquen en aquest centre eleccions per a representants dels pares i mares i del professorat en el Consell Escolar del centre.

Per a la seva informació respecte a aquestes eleccions, us notificam de forma resumida una sèrie d’aspectes a tenir en compte:

    1.- El Consell Escolar és l’Òrgan de participació en el control i gestió del centre, i en ell estan representants Pares, Professorat, Ajuntament i Personal no docent (Reglament Orgànic dels Col·legis Públics d'E. Infantil i Primària BOIB nº 120, 5-10-2002).

2.- Qualsevol pare, mare o tutor de l’alumnat del centre és elector i elegible, sempre i quan, presenti la seva candidatura davant la Junta Electoral del Centre.

3.- Per tal d’exercir el seu dret d’elector i elegible cal constar en el cens de pares i mares del centre. Aquest cens estarà exposat en el hall del centre (de 9'10 a 10'30h) de l’edifici de primària per a la seva comprovació i per a les reclamacions oportunes. Les reclamacions es presenten a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre.

4.- L’elecció es realitzarà davant la Mesa electoral, que per aquest motiu es formarà el dia de les eleccions.

5.- Es pot actuar com a supervisor sempre  que s’estigui avalat per 10 firmes d’electors.

6.- El vot és directe, secret i no delegable. També es pot exercir el vot per correu.

7.- El model per presentar la seva candidatura, si estau interessats es pot recollir a la mateixa Secretaria i Direcció del centre, a partir de passat demà dia 13 d’octubre, i remetre-la abans de les 12 h. del dia  28/10/2016.

8.- El calendari del procés i les principals dates a tenir en compte  les teniu a l'envers d'aquesta circular.

9.- Una vegada acabat l'escrutini, si hi ha empats, es procedirà al sorteig públic entre les persones candidates empatades.

9.- Podeu descarregar-vos aquesta i d'altres circulars des dels enllaços laterals d'aquest blog a // CIRCULARS INFORMATIVES//.

Palma, a 11  d'octubre de 2016ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS
CALENDARI 2016


Data
Acció
Observacions

13/10/2016Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral.
Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions.

Hall del centre edifici de primària

13/10/2016

Inici candidatures a Consell Escolar.


17/10/2016

A les 12’00 h. fi del termini de reclamacions als censos  provisionals.

Les reclamacions es presenten a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre.

20/10/2016

Publicació dels censos definitius.

Hall del centre edifici de primària

28/10/2016

A les 12’00h. final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit.


07/11/2016

Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.

Hall del centre edifici de primària.

08/11/2016

A les 12’00 h. fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.

Les reclamacions es presenten a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre. 1 dia lectiu després publicació provisional.

10/11/2016

Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

   
  14/11/2016


A les 12.00 h. fi del termini per sol·licitar l'acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.


  22/11/2014

Eleccions de pares i mares. Horari de les votacions: De les 13’30 h. a 16’45h.
Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats.

Hall del centre edifici de primària.

L'ESCOLA INFORMA: ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS.

dijous, 29 de setembre de 2016

Vos informam que aquest curs escolar 2016-17 hi ha eleccions al Consell Escolar del nostre centre. Haurem de renovar la meitat del professorat i dels pares/mares. Vos anirem informant del calendari del procés oportunament.Per començar, avui us comunicam que dimecres dia 5 d'octubre de 2016, a les  9.10h. al despatx de la directora es durà a terme el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la junta electoral entre tots els components del cens. La junta estarà composta per: la directora, un professor o professora i un pare o mare.
El resultat d'aquest sorteig es comunicarà per escrit a les persones electes i se'ls convocarà a una reunió per efectuar la constitució de la Junta Electoral, l'aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.

Esperam la vostra participació i col·laboració!L'ESCOLA INFORMA: PUBLICAM LES LLISTES DEFINITIVES DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS IME.

dijous, 22 de setembre de 2016

Publicam per a la vostra informació les llistes definitives de les activitats extraescolars de l'IME per aquest curs escolar per a la vostra informació.


NOTA INFORMATIVA

Demà divendres 23 se farà entrega a cada nin/a de la carta de pagament i de l´explicació de com s´ha de fer el pagament de les activitats de l'IME i el termini de pagament.

La coordinadora d'AAEE

L'ESCOLA INFORMA: PUBLICACIÓ DE LA RONDA DE MENÚS DEL MENJADOR ESCOLAR.

dilluns, 19 de setembre de 2016


Benvolgudes famílies, mares, pares i alumnat,
Publicam amb una mica de retard la ronda dels menús corresponents als mesos de setembre i juny, d'una banda, i la ronda de menús d'octubre a maig, per l'altra, per al vostre coneixement i informació, una vegada revisats i signats per una persona experta en nutrició, per indicació del Consell escolar del centre i  seguint les instruccions per aquest curs 16-17 de la Conselleria i la normativa que es segueix per a l'elaboració d'aquells que és la següent:

-Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
-Resolución del secretariado autonómico de Educación, Cultura y Universidades del 7 de junio de 2013, en relación con el servicio escolar de comedor en los centros públicos no universitarios y escuelas matineras.
-Documento de consenso sobre la alimentación en los Centros Escolares.

També adjuntam per al vostre coneixement una informació complementària per a les famílies d'organització i exemples de diferents propostes de sopars, d'acord també als menús que vos presentam.

Esperam que sigui del vostre grat i interès.

LA COORDINADORA DE MENJADORL'ESCOLA INFORMA: PUBLICACIÓ DE LES CIRCULARS INFORMATIVES DE L'OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I FULLS DE SOL·LICITUD.

dimecres, 14 de setembre de 2016

Benvolgudes famílies, pares, mares i alumnat,

Publicam avui les circulars amb les activitats que des de l'APIMA Es Tren s'oferten per a tot l'alumnat tant d'infantil primària i manteniment d'adults i també els fulls d'inscripcions a activitats de l'IME (Institut Municipal de l'Esport) que són les activitats que organitza el centre.
Hem donat a tot l'alumnat una fotocòpia dels fulls corresponents i també podeu descarregar-vos els impresos des del nostre blog de l'escola per tal d'apuntar-vos a aquelles activitats que volgueu.
Per a qualsevol problema o dubte us podeu adreçar a la secretaria del centre de 9'10 a 11 hores de dilluns a divendres.

Salutacions i bon curs
La coordinadora d'AAEE
Catalina Villalonga

L'ESCOLA INFORMA: ENTREGADA LA 1ª CIRCULAR INFORMATIVA CURS 2016-2017

dilluns, 12 de setembre de 2016
Benvolgudes famílies, mares, pares i alumnat,

Avui hem entregat als vostres fills la primera circular informativa d'aquest curs 2016-2017 que tot just ara acabam d'encetar. També la penjam al nostre blog on hi podreu accedir sempre que volgueu.
Esperam que el primer dia hagi anat molt bé. Començam amb molta il·lusió i esperam viure moltes emocions al llarg de tot el curs.
Agraim com sempre la vostra col·laboració i participació i quedam a la vostra disposició.
                                         La Direcció i el claustre del professorat