Cercar en aquest blog

L'ESCOLA INFORMA: Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa.

dimecres, 21 de juny de 2017Des del Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat us comuniquem que el proper dijous dia 22 de juny de 2017 es publicarà al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres.

 • Modalitat B: ajudes per a la participació en un programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres), amb un total de 60 hores lectives d’immersió, adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat en el sisè curs de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 201 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 90.450 euros.

Aquest programa s’impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès des de finals de juliol i fins al 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 10 persones.
Per optar a aquests ajuts l’alumnat ha de complir amb els requisits següents:
 1. Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i estar cursant el nivell educatiu adient per a la modalitat de curs que sol·licita durant el curs escolar 2016-2017.
 2. Haver estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2015-2016 en el curs de nivell educatiu immediatament inferior a l’adient per a la modalitat que sol·licita (4t d’ESO per a la Modalitat A i 5è de primària per a la Modalitat B).
 3. Tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017.
 • Els criteris objectius i de preferència que regiran la concessió d’aquests ajuts seran:
 • Per a la modalitat B: programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa, es seguirà el criteri d’ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom.

El termini per presentar les sol·licituds a l'escola serà des del 23 de juny fins al dijous dia 29. 

L’alumnat que compleixi els requisits i desitgi obtenir un dels ajuts convocats, haurà de presentar la sol·licitud degudament emplenada, signada i segellada pel centre educatiu en el qual es trobi matriculat, segons el model que figura en l'annex I de la resolució de convocatòria. La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, s’ha d’adreçar al Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (NOVA SEU de la Conselleria d’Educació i Universitat al Polígon de Son Fuster, Carrer del Ter, 16, 2on pis de Palma, 07009) i s’ha de presentar en qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat, de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, per tal d’agilitzar la tramitació de l’expedient de convocatòria d’ajuts, tots els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça spl@dgfpfp.caib.es adjuntant la sol·licitud de participació degudament emplenada, signada i escanejada.
Tota la informació relativa a aquesta convocatòria (resolució de convocatòria, annexos en format word, calendari previst, etc) està disponible per a la seva consulta a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat al següent enllaç  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2968901&coduo=944322&lang=ca
Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb el nostre servei a l’adreça de correu electrònic spl@dgfpfp.caib.es o bé al telèfon 971-177778.

L'ESCOLA INFORMA: CIRCULARS DE FI DE CURS.

dijous, 15 de juny de 2017Benvolgudes famílies,

Com cada any per aquestes dates us entregam per al vostre coneixement i informació,  una circular de final de curs amb informació del vostre interès i amb dades del proper curs,  d'una banda, i una altra circular amb el llistat de llibres i de material escolar de cada curs, per una altra banda. A més de la circular de menjador que afecta als usuaris d'aquest servei.
Aleshores demà entregarem la circular de fi de curs als vostre fills i filles, que també estarà penjada en aquest blog. Els que ja teniu accés a l'aplicació GESTIB PER A FAMÍLIES podreu llegir i descarregar aquesta circular i d'altres des d'aquest nou aplicatiu.
Dilluns o dimarts s'entregarà la següent circular amb el llistat de llibres i material per al proper curs. També la publicarem al blog i al Gestib.
Quedam a la vostra disposició per a qualsevol dubte o suggeriment esperant haver-vos mantingut informats en tot moment.

Rebeu la nostra salutació més cordial.
L'equip directiu del Ceip Son Rullan

L'ESCOLA INFORMA: CONVOCADES LES AJUDES DE MENJADOR PER AL PROPER CURS.

dilluns, 5 de juny de 2017


ACCÉS AL TRÀMIT:

Podeu trobar la resolució de convocatòria així com la resta de documentació a l'enllaç https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2958816.

Podeu descarregar directament el model de sol·licitud a http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/model_de_sollicitud_ajuts_16-17-86442/


L'ESCOLA INFORMA: INICI PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ.

dimecres, 29 de març de 2017


Benvolguts pares i mares,

Us informam del calendari del procés d'admissió d'infantil, primària, ESO i EE.

Calendari del procés d'admissió d'infantil, primària, ESO

Inici      /   Finalització
Presentació de sol·licituds2 de de maig  /12 de maig
Llistes provisionals d'admesos9 de juny
Reclamacions9 de juny  /  13 de juny
Resolució de reclamacions14 de juny
Llistes definitives16 de juny
Matriculació d'Educació infantil i primària22 de juny  /  27 de juny
Matriculació d'ESO27 de juny  /  30 de juny

   

Si clicau damunt aquest enllaç podreu accedir al procés d'escolarització amb tota la informació de la Conselleria d'Educació i Universitat.
Important\\\: Documentació per aportar al centre:

Gràcies


La secretaria del centre,

                                                    

          

L'ESCOLA INFORMA: JORNADA DE PORTES OBERTES.

dilluns, 27 de març de 2017


DIA: 25 D'ABRIL DE 2017
HORA: 17'30 HORES
LLOC: EDIFICI INFANTIL

CEIP SON RULLAN

L'ESCOLA INFORMA: FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ACCÉS AL GESTIB PER A FAMÍLIES

divendres, 10 de març de 2017

FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ACCÉS AL GESTIB PER A FAMÍLIES

NOU:\\ Ja hi ha disponible el formulari online per sol·licitar les dades d'accés al GESTIB 2.0 per les famílies, des d'on es pot accedir a totes les informacions com notes, calendari escolar, horari, contacte amb el tutor/a, faltes, etc.
Podeu accedir al formulari al següent enllaç o a l'opció del menú principal 'Gestib famílies'.
També podeu recollir la sol·licitud a la secretaria.


ACCÉS GESTIB FAMLILIES

NOU:\\
*Clicau en el següent enllaç per accedir al GESTIB-FAMÍLIES:
Clicau aquí per veure un Video explicatiu

**Clicau en el següent enllaç per accedir al canvi de contrasenya:
Clicau aquí per veure un Video explicatiu


L'ESCOLA INFORMA: CIRCULAR JORNADA DE VAGA GENERAL.

dimecres, 8 de març de 2017


S'informa que avui dia 8 s'ha entregat al nostre alumnat la següent circular informativa a ran de la jornada de vaga general convocada pel proper dijous dia 9 de març per al vostre coneixement i informació. 
La Direcció del centre.Logo circular 1.jpg


CIRCULAR INFORMATIVA JORNADA DE VAGA

Benvolgudes famílies,

En previsió de la jornada en l’àmbit de l’ensenyament públic i de l’ensenyament privat sostingut amb fons públics de vaga general  de l’alumnat i del personal docent i no docent  convocada pel proper dia 9 de març de 2017, en aplicació de les mesures que estableix la Resolució de el Conseller d’Educació i Universitat, BOIB de 4 de març de 2017,  i per tal de garantir la prestació dels serveis educatius en els centres escolars, us volem informar del següent:

 • Els treballadors docents i no docents d'aquest centre es podran sumar a aquesta jornada de vaga.
 • El centre romandrà obert durant la situació de vaga convocada pel dia 9 de març.
 • Els serveis mínims decretats són:
 • La Directora i un membre de l’equip directiu, que romandran en el centre durant l’horari lectiu i en funció del seu càrrec.
 • E. Infantil: 1 mestre/a per a cada tres unitats. Primària: 1 mestre/a per a cada 4 unitats.

Us informam que els vostres fills i filles seran atesos però no podem garantir el normal desenvolupament de l’activitat docent en el nostre centre.

Ceip Son Rullan